ALICIA MOLINER

Hola!! Em dic Alícia. Sóc de Barcelona i estic buscant un voluntariat o petits treballs per 3 mesos als EUA on aportar la meva experiència i a canvi em permeti aprendre i millorar la meva fluïdesa en l’anglès i compartir amb una família americana un temps d’intercanvi d’experiències i cultura.

Tinc 50 anys, i dues filles estudiants de 14 (secundària) i 22 anys (universitària) que viuen amb mi. Estic divorciada.

Sóc llicenciada en belles arts, dissenyadora gràfica i he fet direcció de projectes durant vint anys en una agència pròpia de disseny i branding a Barcelona. Una petita agència de 16 persones on dissenyàvem imatge corporativa, packaging, material de comunicació, campanyes de llançament i d’imatge de producte, etc per a clients de gran consum de diferents sectors. A causa de la important crisi al país, que encara contínua, i d’altres factors determinants fa dos anys que varem tancar l’empresa.

Aquests últims quatre anys han estat realment intensos i durs de viure però segueixo amb la il·lusió i necessitat de seguir endavant i tirar endavant les meves filles. Actualment treballo com a freelance i col·laboro amb un metge i un arquitecte fent treballs de disseny, creació i gestió informàtica de base de dades, comptabilitat i algo de màrqueting.

Per tenir millors oportunitats professionals necessito millorar efectivament el meu nivell d’anglès (és intermig alt) sobretot en fluïdesa.

Sóc una persona alegre, oberta, lluitadora, positiva i honesta. Amb inquietud i facilitat per aprendre intento sempre fer les coses amb tot el criteri i responsabilitat aportant als altres tot el que els ajudi a millorar i a cobrir les seves expectatives.

He viatjat bastant per diferents països i cultures, enriquint-me humanament i gaudit fent fotografía, una de les meves passions.

Vull anar als EUA perquè m’agrada el vostre país i la vostra manera oberta de ser. He tingut oportunitat de viatjar força vegades pels EUA i crec que és el millor país i cultura on fer aquest intercanvi d’experiència.

Aquí escric un breu llistat de les coses que us podria aportar en què professionalment, per formació o com a hobby tinc experiència:

Disseny gràfic, packaging
Fotografia
Comptabilitat. Màrqueting
Atenent clients. Events
Ensenyar espanyol i català
Ensenyar disseny gràfic i temes relacionats (programes de disseny …)
Domino la informàtica i internet
Disseny d’interiors, decoració, estilisme
DYI (muntar mobles, pintura, …)
Jardineria
Restauració de mobles
M’encanta cuinar (cuina mediterrània i d’altres països)
Les tasques de la casa (netejar, comprar, planxar …)
Tenir cura dels nens i ajudar-los amb les seves tasques
Tenir cura de persones grans i ajudar-los en les seves necessitats
Sóc bona conductora (cotxe i moto)
Sóc voluntària a Creu Roja
Sòcia molts anys de Metges sense fronteres, Oxfam i Amnistia Internacional
Si us interessa veure el meu cv professional el tinc penjat en espanyol a Linkedin però us l’envio per email.

Una cordial salutació

Alicia Moliner

Les meves dades de contacte:

Skype: molineralicia
Correu electrònic: Alicia.moliner@gmail.com
Telèfon: +34 617405599 / +34 93 4201785

Whatsapp

 

Hello! My name is Alicia. I’m from Barcelona and I am looking for a volunteer or small Jobs of 3 months in the US where to bring my experience and in return allow me to learn and improve my fluency in English with an American family sharing a few time to exchange experiences and culture.

I am 50 years old, and two daughters 14 students (secondary) and 22 years (university) living with me. I am divorced.

I graduated in Fine Arts, graphic designer and I’ve worked in account management for twenty years in a design and branding agency as a partner in Barcelona. A small agency where 16 people were designing corporate identity, packaging, communication materials, launch campaigns and product image, etc for FMCG clients from different sectors. Due to the major crisis in the country that still continues and other determinants two years we closed the company makes.

These last four years have been really intense and hard living but I still have the hope and need to go ahead and pull forward to my daughters. Currently working freelance and collaborate with a doctor and an architect doing design work for them, creation and information management database, accounting and marketing.

To have better career opportunities effectively I need to improve my English fluency or speed of speaking (currently intermediate)

I’m a cheerful, open, feisty, positive and honest person. With trepidation and ease in learning always try to do things with all the discretion and responsibility contributing to others anything that helps them improve and meet their expectations.

I’ve traveled quite different countries and cultures, humanly rich and I enjoyed doing photography and knowledges.

I want to go to the US because I like your country and way of being open you are. I’d the opportunity to travel several times by the US and think it is the best country and culture that make this exchange of experience.

Here I write a short list of things that I could bring in professionally, by training or as a hobby I have experience:

Graphic design, packaging
Photographs
Accounting and marketing
Greeting customers, events
Teaching Spanish and Catalan
Teach graphic design and related issues (design software)
Domain of computer and internet
Interior Design, Decoration, styling
DYI (assemble furniture, paint, …)
Gardening
Furniture Restoration
I love cooking (Mediterranean and other countries)
The chores (cleaning, shopping, ironing …)
Caring for children and help with homework
Caring for older people and help them in their needs
I am a good driver
I volunteer at Red Cross
If you are interested in my professional cv see what I have hung on Linkedin Spanish but I sent him.
Thankuyou for your time and attention.

Best regard
Alicia Moliner

Contact me:
Skype: molineralicia
E-mail: alicia.moliner@gmail.com
Celular: +34 617405599
Whatsapp

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.