MEMBRES DEL CONSELL

Web: http://www.casalcatalalosangeles.org/

E-mail de contacte general: info@casalcatalalosangeles.org


Joaquim Vallvé (President)

Pere Garriga (Vice President)

Anna Batet (Secretaria)

Anna Torrents (Tresorera)

Carme Roig (Xarxes Socials i RRPP)

Teresa de Genover (Cultura i Activitats Socials)

Ornel·la Torralba (Web/Butlletí)

Montse Jason (Vocal 1)

Norma Vargas (Vocal 2)

Màrius Cucurny (Vocal 3)


Laia Vicens (Cau): laiavicensfuste@hotmail.com